SQ | EN | SR

Mirësevini në portalin Online të ARKEP (Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare).

Përmes platformës ju mund të plotësoni kërkesën në mënyrë elektronike për Autorizim nga ARKEP(Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare), që të ofroni shërbime të komunikimeve Elektronike në Kosovë.
Në momentin që Autorizoheni për të ofruar shërbimet e juaja në Kosovë, ju do të keni mundësi gjithashtu të plotësoni në mënyrë elektronike raportet 3 mujore.

Për mënyrën e përdorimit të këtij ueb aplikacioni, ju lutem referojuni këtij udhëzimi: App Manual.
Kjo platformë u ndërtua si donacion në kuadër te projektit Techstitution.

Kyçuni ose regjistrohuni në platformën elektronike të ARKEP